كوييك GXR

كوييك GXR
ورود به خودرو بدون کلید PEPS
- استارت دکمه ای
- سیستن ترمز ABS + EBD+BAS
- صندلی های چرمی( با دوخت قرمز برای خودروهای با سقف قرمز)
- مالتی مدیا مجهز به دوربین دید عقب
- فرمان D TYPE چرمی مجهز به کلیدهای کنترل سیستم صوتی
- باز شدن اتومات درب ها هنگام تصادف

كوييكR

کوییک - R
- اختلاف رنگ سقف خودرو با بدنه
- تریم داخلی دو رنگ
- رینگ آلومینیومی
- کیسه هوای راننده و سرنشین جلو
- سیستم ترمز ABS+EBD