سهند

سهند

- کیسه هوای راننده و سرنشین
- چراغ رانندگی در روز DAY Light
- انطباق با آخرین الزامات 85 گانه سازمان ملی استاندارد در حوزه خودرو
- سیستم پایش فشار تایر Tpms
  • تصاویر داخلی
  • تصاویر خارجی
  • ویدئو