كوييك GXR

كوييك GXR

كوييك GXR
- سیستم تهویه مطبوع نیمه اتوماتیک
- چراغ خودکار Auto light
- غربیلک فرمان D type به همراه کلیدهای کنترلی
- انتباق با آخرین الزامات 85 گانه سازمان استاندارد در حوزه خودرو
- سیستم پایش فشار تایر Tpms
  • تصاویر داخلی
  • تصاویر خارجی
  • ویدئو