كوييك GXR

دفترچه راهنما

تصاویر 360 درجه

کاتالوگ

كوييك GXR

كوييك GXR
ورود به خودرو بدون کلید PEPS
- استارت دکمه ای
- سیستن ترمز ABS + EBD+BAS
- صندلی های چرمی( با دوخت قرمز برای خودروهای با سقف قرمز)
- مالتی مدیا مجهز به دوربین دید عقب
- فرمان D TYPE چرمی مجهز به کلیدهای کنترل سیستم صوتی
- باز شدن اتومات درب ها هنگام تصادف

  • تصاویر داخلی
  • تصاویر خارجی
  • ویدئو