كوييكR

تصاویر 360 درجه

کاتالوگ

كوييكR

کوییک - R
- اختلاف رنگ سقف خودرو با بدنه
- تریم داخلی دو رنگ
- رینگ آلومینیومی
- کیسه هوای راننده و سرنشین جلو
- سیستم ترمز ABS+EBD
  • تصاویر داخلی
  • تصاویر خارجی
  • ویدئو