مدیر عامل

سید محمد حسین ادیانی

مدير عامل و عضو موظف هیات مدیره

هیات مدیره

قائم مقام

محمد داودی

قائم مقام مدیرعامل در امور توسعه منابع انسانی، پشتیبانی، حقوقی، بازرسی، حراست و عضو موظف هيات مديره

سیامک شاهسواری

قائم مقام مدیرعامل در امور توسعه محصول، بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش

علیرضا قوامی عادل

قائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی و رئیس هيات مديره

شهریار طهماسبی

قائم مقام مدیر عامل در امور برنامه ریزی و تولید و عضو موظف هيات مديره

معاونین

مریم کاوسی

معاون خرید

اکبر شکری

معاون مالی و اقتصادی

اکبر عینی سرقین

سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

جلال نیک نام

معاون تولید و پشتیبانی

نیما زاهدی طاهری

معاون مهندسی سازمان و سیستم ها

سید حمیدرضا دشتی

معاون برنامه ریزی

حسین قمری

معاون مهندسی و کیفیت

مدیران مستقل

فریدون کاظمی

سرپرست مديریت حوزه مدیرعامل

یاسر ساجدی

مدیر ارتباطات

علیرضا رحمانی

مدیر حقوقی

محمود تمری

مدير حراست

هوشنگ رنجبر

مدیر حسابرسی داخلی

سید داود زمانی

سرپرست مديریت بازاریابی و پشتیبانی فروش و تحویل

مديرعاملان گذشته