مدیر عامل

سید محمد حسین ادیانی

مدير عامل و عضو موظف هیات مدیره

هیات مدیره

اصغر ملکیان

رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره

قائم مقام

محمد داودی

قائم مقام مدیرعامل در امور توسعه منابع انسانی، پشتیبانی، حقوقی، بازرسی، حراست و عضو موظف هيات مديره

سیامک شاهسواری

قائم مقام مدیرعامل در امور مهندسی ، کیفیت و توسعه محصول و عضو موظف هيات مديره

شهریار طهماسبی

قائم مقام مدیر عامل در امور برنامه ریزی و تولید و عضو موظف هيات مديره

معاونین

اکبر شکری

معاون مالی و اقتصادی

مهدي احمد خان بيگي

معاون برنامه ریزی

علیرضا صادقی

سرپرست معاونت تولید و پشتیبانی

نیما زاهدی طاهری

معاون مهندسی سازمان و سیستم ها

جلال نیک نام

معاون مهندسی و کیفیت

علیرضا قیومی لولاچیان

معاون منابع انسانی و پشتیبانی

مدیران مستقل

فریدون کاظمی

مدير حوزه مدیرعامل

یاسر ساجدی

مدیر ارتباطات

علیرضا رحمانی

مدیر حقوقی

محمود تمری

مدير حراست

هوشنگ رنجبر

مدیر حسابرسی داخلی

سید داود زمانی

مدير بازاریابی و پشتیبانی فروش و تحویل

حمیدرضا شکوهی

سرپرست مدیریت بازرسی

مديرعاملان گذشته