مدیر عامل

عبداله سلطاني ثاني

مدير عامل و نایب رئیس هیات مدیره

هیات مدیره

اصغر ملکیان

رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره

سعید تخته چیان

عضو غیر موظف هیئت مدیره

حسن شاه ولدی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

قائم مقام

محمد داودی

قائم مقام مدیرعامل در امور توسعه منابع انسانی، پشتیبانی، حقوقی، بازرسی، حراست و عضو موظف هيات مديره

سیامک شاهسواری

قائم مقام مدیرعامل در امور مهندسی ، کیفیت و توسعه محصول

شهریار طهماسبی

قائم مقام مدیر عامل در امور برنامه ریزی و تولید

داود کریمی قهرودی

قائم مقام اجرایی مدیرعامل

معاونین

فرهاد میرزایی

سرپرست معاونت کیفیت

اسلام خسروی

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی

سید حمید رضا دشتی

سرپرست معاونت برنامه ریزی

محمد اوجانی

سرپرست معاونت تولید و پشتیبانی

نیما زاهدی طاهری

معاون مهندسی سازمان و سیستم ها

فرهاد فرخی

معاون منابع انسانی و پشتیبانی

جلال نیک نام

معاون مهندسی

علیرضا قیومی لولاچیان

سرپرست معاونت بازرگانی

مدیران مستقل

محمد صادق درویشی

مدیر حقوقی

محمود تمری

مدير حراست

هوشنگ رنجبر

مدیر حسابرسی داخلی

سید داود زمانی

مدير بازاریابی و پشتیبانی فروش و تحویل

علیرضا یزدیان

مدیر ارتباطات و رئیس حوزه مدیرعامل

حمیدرضا شکوهی

مدیر بازرسی

مدیران عامل گذشته