مدیر عامل

محمد حسین ترابی

مدير عامل و عضو موظف هيات مديره

هیات مدیره

علی محمدی

عضو غیر موظف هيات مديره

قائم مقام

مهدی رادمنش

قائم مقام مدیرعامل در امور توسعه محصول و عضو موظف هيات مديره

علیرضا قوامی عادل

قائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی و رئیس هيات مديره

شهریار طهماسبی

قائم مقام اجرایی مدیر عامل و عضو موظف هيات مديره

معاونین

محمد شیرازی

سرپرست معاونت بازرگانی

اکبر شکری

معاون مالی و اقتصادی

منوچهر سلطانی

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

جلال نیک نام

معاون تولید و پشتیبانی

نیما زاهدی طاهری

معاون طرح و برنامه

سید حمیدرضا دشتی

معاون برنامه ریزی

... ...

...

حسین قمری

سرپرست معاونت مهندسی

مدیران مستقل

قاسم قربانی

مدير برنامه ریزی و هماهنگی دفاتر مدیرعامل

رضا حسینی

مدیر ارتباطات

حسام الدین قاسم زاده

مدیر بازاریابی و پشتیبانی فروش و تحویل

رضا اسماعیلی

مدير ارتباط با مشتريان

سرژیک صادقی

مدیر تعالی

بهروز سجودی

مدیر حقوقی

محمود تمری

سرپرست مديريت حراست

هوشنگ رنجبر

مدیر حسابرسی داخلی

مديرعاملان گذشته