مدیر عامل

محمد حسین ترابی

سرپرست مدیریت عامل

هیات مدیره

علی محمدی

عضو غیر موظف هيات مديره

قائم مقام

مهدی رادمنش

قائم مقام مدیرعامل در امور توسعه محصول و عضو موظف هيات مديره

علیرضا قوامی عادل

قائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی و عضو موظف هيات مديره

شهریار طهماسبی

قائم مقام اجرایی مدیر عامل

معاونین

محمد شیرازی

معاون کیفیت

اکبر شکری

معاون مالی و اقتصادی

منوچهر سلطانی

سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

جلال نیک نام

معاون تولید و پشتیبانی

نیما زاهدی طاهری

سرپرست معاونت طرح و برنامه

سید حمیدرضا دشتی

معاون برنامه ریزی

مسعود نظری

معاون بازرگانی

حسین قمری

سرپرست معاونت مهندسی

مدیران مستقل

قاسم قربانی

مدير برنامه ریزی و هماهنگی دفاتر مدیرعامل

رضا حسینی

مدیر ارتباطات

حسام الدین قاسم زاده

مدیر بازاریابی و پشتیبانی فروش و تحویل

رضا اسماعیلی

مدير ارتباط با مشتريان

سرژیک صادقی

مدیر تعالی

بهروز سجودی

مدیر حقوقی

محمود تمری

سرپرست مديريت حراست

هوشنگ رنجبر

مدیر حسابرسی داخلی

مديرعاملان گذشته