مدیر عامل

سید محمد حسین ادیانی

مدير عامل و عضو موظف هیات مدیره

هیات مدیره

قائم مقام

محمد داودی

قائم مقام مدیرعامل در امور توسعه منابع انسانی، پشتیبانی، حقوقی، بازرسی، حراست و عضو موظف هيات مديره

مهدی رادمنش

قائم مقام مدیرعامل در امور مهندسی و کیفیت و عضو موظف هيات مديره

علیرضا قوامی عادل

قائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی و رئیس هيات مديره

شهریار طهماسبی

قائم مدیر عامل در امور برنامه ریزی و تولید و عضو موظف هيات مديره

معاونین

مریم کاوسی

سرپرست معاونت خرید

اکبر شکری

معاون مالی و اقتصادی

اکبر عینی سرقین

سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

جلال نیک نام

معاون تولید و پشتیبانی

نیما زاهدی طاهری

معاون مهندسی سازمان و سیستم ها

سید حمیدرضا دشتی

معاون برنامه ریزی

حسین قمری

معاون مهندسی و کیفیت

مدیران مستقل

یاسر ساجدی

سرپرست مديریت حوزه مدیرعامل

رضا حسینی

مدیر ارتباطات

بهروز سجودی

مدیر حقوقی

محمود تمری

مدير حراست

هوشنگ رنجبر

مدیر حسابرسی داخلی

سید داود زمانی

سرپرست مديریت بازاریابی و پشتیبانی فروش و تحویل

مديرعاملان گذشته