مدیر عامل

مصطفی مدبر

مدیر عامل ، نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره

هیات مدیره

فرزاد غزائی

قائم مقام مدیرعامل در امور فنی و پشتیبانی تولید و عضو موظف هيات مديره

علی محمدی

عضو غیر موظف هيات مديره

علیرضا مصدقی

رئيس و عضو غیر موظف هيات مدیره

حسن احدزاده

عضو غير موظف هيات مديره

معاونین

عباس ترابی

معاون تولید و پشتیبانی

بهنام خلج

معاون کیفیت

مهدی محمدزاده

معاون مالی و اقتصادی

داود محرمی

مدیر برنامه ریزی و هماهنگی دفاتر مدیرعامل و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

شهریار طهماسبی

معاون مهندسی

علیرضا رفائی

معاون طرح و برنامه

سید حمیدرضا دشتی

معاون برنامه ریزی

مسعود نظری

معاون بازرگانی

مدیران مستقل

رضا حسینی

مدیر ارتباطات

حسام الدین قاسم زاده

مدیر بازاریابی و پشتیبانی فروش و تحویل

رضا اسماعیلی

مدير ارتباط با مشتريان

سرژیک صادقی

مدیر تعالی

بهروز سجودی

مدیر حقوقی

سعید گودرزی

سرپرست مدیریت حراست

هوشنگ رنجبر

مدیر حسابرسی داخلی

مديرعاملان گذشته