سعید تخته چیان

رئیس کمیته انتصابات
  • تاریخ انتصاب :1403/03/01

سطح تحصیلات

کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25/04/1402 براي سال مالي 1402 معادل 50 درصد حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره به مبلغ 15.000.000 ريال ناخالص، تعيين گرديد .

سوابق حرفه ای

معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا از 1402 تاکنون
معاون بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش شرکت زامیاد از سال 1402 تا کنون
عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت سایپا یدک از سال 1401 الی 1402
معاون شبکه شرکت سایپا یدک از سال 99 الی 1401
قائم مقام مدیرعامل شرکت امداد خودرو سایپا در سال 99
معاون خدمات پس از فروش شرکت سایپا یدک از سال 96 الی 99
قائم مقام معاون بازرگانی شرکت سایپا یدک از سال 94 الی 95