اصغر ملکیان

رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره
  • تاریخ انتصاب :1402/08/09

سطح تحصیلات

دکترای حرفه ای گرایش مدیریت کسب و کار (DBA)

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی 1402 بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1402/04/25 و با رعایت مفاد ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 ماهیانه مبلغ 30.000.000 ریال ناخالص در ماه تعیین گردید .

سوابق حرفه ای

*مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت سیماچوب از سال 1395 لغایت 1397
* مدیر تربیت بدنی سازمان صدا و سیما ازسال 1397 لغایت 1400
* نائب رئیس هیات تخلفات دیوان محاسبات کشور از سال 1400 تا کنون
* رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال فصل 1400
* مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور از سال 1401 تا کنون
* عضو کمیته انتصابات وزارت راه و شهرسازی از سال 1402 تا کنون

میزان مالکیت سهام در شرکت

0.0005 %

عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها

_