علیرضا مصدقی

رئيس و عضو غیر موظف هيات مدیره به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام )
  • تاریخ تولد :1340/1/1
  • تاریخ انتصاب :1399/07/24
  • کد ملی :5069807919

سطح تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

حقوق و مزایا

حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 29/04/1399 براي سال مالي 1399 با رعايت مفاد ماده 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 ماهيانه مبلغ 15،840،000 ريال ناخالص در ازاء حداقل دوجلسه حضور در ماه تعيين گرديد.

سوابق حرفه ای

- معاون تولید شرکت سایپا
- عضو هیات مدیره شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا