مهدی رادمنش

عضو موظف هیات مدیره
  • تاریخ انتصاب :1401/05/31

سطح تحصیلات

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاء موظف هیئت مدیره بر اساس سیاست ها و آیین نامه های شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به عنوان سهامدار عمده لحاظ می گردد .

سوابق حرفه ای

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا – قائم مقام مدیرعامل شرکت گسترش انرژی آذرآب ، معاون اجرایی و زیرساخت مجتمع آلومینیوم جنوب ، قائم مقام مدیرعامل شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو

میزان مالکیت سهام در شرکت

0.00005 %