علیرضا قوامی عادل

رئیس و عضو موظف هیات مدیره
  • تاریخ انتصاب :1401/05/31

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاء موظف هیئت مدیره بر اساس سیاست ها و آیین نامه های شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به عنوان سهامدار عمده لحاظ می گردد .

سوابق حرفه ای

مدیرعامل و عضو هیات مدیر پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان-عضو موظف هیات مدیره در حوزه اقتصادی هلدینگ فرزانگان فارس - قائم مقام مدیرعامل شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما -مدیرعامل و عضو هیات مدیر شرکت کمپرسور سازی پادنا

میزان مالکیت سهام در شرکت

0.00005 %