فرزاد غزائی

قائم مقام مدیرعامل در امور فنی و پشتیبانی تولید و عضو موظف هيات مديره به نمایندگی ازشرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
  • تاریخ تولد : 1348/03/01
  • تاریخ انتصاب :1399/10/01
  • کد ملی :0053859741

سطح تحصیلات

لیسانس مهندسی مکانیک

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاء موظف هيات مديره بر اساس سياست ها و آيين نامه هاي شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) به عنوان سهامدار عمده لحاظ مي گردد .

سوابق حرفه ای

- عضویت در هیئت مدیره شرکت زامیاد
- معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا