نیازمندی ها

نیازمندی ها

نام دانلود عنوان شماره شرکت آخرین مهلت دریافت اسناد دریافت کنندگان وضعیت واحد تاریخ ایجاد نوع سند هزینه خرید اسناد ( به ریال)
خرید مجموعه رادیو پخش و باند خودرو پیکاپ D22 دانلود فایل 92 پارس خودرو 1392/02/31 عمومی دریافت نمونه رادیو پخش جهت اخذ... مدیر خرید داخل - خریدهای تولیدی آقای... 1392/02/15 نیازمندی 0