مورانو

مورانو

  • گیربکس CVT ، سیستم کنترل دینامیکی خودرو VDC(EPS)
  • کیسه هوا ( 2 عدد جلو ، 2 عدد جانبی ، 2 عدد پرده ای)
  • دوربین دید عقب با نمایش خط فرضی ، حافظه صندلی
  • سانروف ، چنجر6 تایی ، تنظیم پدال ، کلید هوشمند
طراحی سایت با مهریاسان