کولیوس.

کولیوس.

  • گیربکس اتوماتیک CVT با انتخاب دستی
  • 6 کیسه هوا ( جلو، جانبی، پرده ای) و دارای پنج ستاره ایمنی از موسسه Euro NCAP
  • تنظیم برقی  صندلی ،ترمز دستی الکترونیکی،  سیستم تهویه صندلی ، کامپیوتر سفری ، کلید هوشمند&a

طراحی سایت با مهریاسان