آگهی مزایده فروش سهام شرکت سایپا سیتروئن (سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش سهام شرکت سایپا سیتروئن (سهامی خاص)

چاپ  |  ارسال به دوستان  |  PDF

شرکت پارس خودرو (سهامی عام) در نظر دارد 50 درصد از کل سهام شرکت سایپا سیتروئن (سهامی خاص) را بصورت یکجا و نقد با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید :

1) نام شرکت : شرکت سایپا سیتروئن (سهامی خاص)

2) سرمایه ثبت شده : 4.801.520.000.000 ریال منقسم به 4.801.520.000 سهم هزار ریالی.

3) فعالیت اصلی شرکت : طراحی ، توسعه ، خرید ، تامین مالی (درصورت لزوم) ، ساخت ، تولید ، فروش ، خدمات پس از فروش و صادرات خودروهای شرکت (خودروهای سرمایه گذاری مشترک تعریف شده در قرارداد سرمایه گذاری مشترک ) ، به علاوه تمام خدمات و فعالیت های جانبی مرتبط از جمله برای توسعه ، ساخت و تولید قوای محرکه ، موتورها، سیستم های انتقال قدرت ، پلت فرم ها ، قطعات پرسی ، سایر قطعات ، مجموعه ها و قطعات یدکی برای خودروهای تولیدی شرکت .

4) تاریخ تاسیس : 1387

5) ارزش پایه کل شرکت : 63.962.304.000.000 ریال

ارزش کل سهام قابل واگذاری : 31.981.152.000.000 ریال

6) قیمت اعلام شده قیمت پایه سهام می باشد. بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله قرار می گیرد .

 

7) اشخاص حقیقی وحقوقی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند بایستی معادل 5 درصد از ثمن معامله (به مبلغ 1.599.057.600.000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 1102800499963 نزد بانک سپه شعبه سایپا کد1102 به شماره شبای      63 4999 2800 0110 0000 0150 93IR بنام شرکت پارس خودرو(سهامی عام) واریز و رسید آن را داخل پاکت مخصوص واریز وجه به شرکت پارس خودرو ارائه نمایند .

 

8) متقاضیان خرید باید پیشنهادهای خود را بطور کاملاً روشن و مشخص و بدون هیچگونه قید و شرطی با قید نشانی خود و شماره تماس در دو پاکت مخصوص شرکت در مزایده شامل پاکت الف : اصل رسید بانکی مبنی بر واریز 5درصد ثمن معامله (بند 7) و پاکت ب : فرم پیشنهاد قیمت به همراه سایر مدارک شرکت در مزایده بصورت لاک و مهر شده را حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/12/05 به نشانی :کیلومتر 9 جاده  مخصوص کرج ، شرکت پارس خودرو ، معاونت بازرگانی تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

9) متقاضیان می توانند جهت اخذ اطلاعات مالی و فرم شرکت در مزایده و پاکت های مخصوص واریز وجه و شرکت در مزایده از روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 لغایت روز یکشنبه مورخ 98/12/04 در روزهای کاری و ساعات اداری (8 صبح الی 15) به شرکت پارس خودرو مراجعه نمایند .

 

10) به درخواست هایی که بعد از تاریخ مذکور به شرکت واصل گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

11) پاکت های شرکت در مزایده راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/12/06 در محل شرکت بازگشایی خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد می باشد .

 

12) سهام فوق الذکر به پیشنهاد دهنده ای که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد .

 

13) شرایط نحوه پرداخت ثمن معامله و نحوه اخذ مطالبات شرکت پارس خودرو از خریدار شرکت سایپا سیتروئن(سهامی خاص) در زمان دریافت اسناد شرکت در مزایده به اطلاع متقاضیان خواهد رسید .

 

 14) چنانچه برنده مزایده در مهلت تعیین شده از واریز وجوه و عقد قرارداد امتناع ورزد، سپرده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت پارس خودرو نسبت به عقد قرارداد با نفرات بعدی اقدام خواهد نمود .

15) شرکت پارس خودرو در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

 

شرکت پارس خودرو (سهامی عام)