آگهي مناقصه عمومی شماره 8-98

آگهي مناقصه عمومی شماره 8-98

چاپ  |  ارسال به دوستان  |  PDF

شركت پارس خودرو در نظر دارد خدمات ذيل را به صورت جداگانه  از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لـذا از كليـه پيمانكاران و شركت هاي با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل  مي آيد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از تاریخ دوشنبه مورخ 21/11/98  لغایت  دوشنبه مورخ 28/11/98  همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 10 الي 15 به آدرس: تهران ، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج ، شركت پارس خودرو ، معاونت بازرگاني ، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید ، اداره مناقصات و برنامه ریزی خرید مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 48914389 و 48914552 تماس حاصل فرمایند .

هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 300.000ریال(سیصدهزارریال) به حساب جام شماره  7297376425 بانک ملت بنام شرکت پارس خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر.

          بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

ردیف

شرح خدمات

شرایط مورد نظر

1

حمل ترانزیتی 1000 دستگاه کانتینر از بندرعباس به بندرانزلی

دارای مجوز حمل و نقل بین المللی کالا

2

حمل 1000 دستگاه کانتینر پر از بندرانزلی به تهران وعودت کانتینرهای خالی به بندرعباس

 

دارای دفتر و مجوز صدور بارنامه از بندر انزلی

 

 

روابط عمومي شركت پارس خودرو