آگهي مناقصه عمومی شماره 5 -98

آگهي مناقصه عمومی شماره 5 -98

چاپ  |  ارسال به دوستان  |  PDF

شركت پارس خودرو در نظر دارد خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لـذا از كليـه پيمانكاران و شركت هاي با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل  مي آيد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از تاریخ دوشنبه مورخ 98/08/13  لغایت چهارشنبه مورخ 98/08/22  همه روزه (بجز پنجشنبه و ایام تعطیل)  از ساعت 9 الي 15 به آدرس: تهران ، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج، شركت پارس خودرو، معاونت بازرگاني، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید، اداره مناقصات و برنامه ریزی خرید مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند .

هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 300.000ریال(سیصدهزارریال) به حساب جام شماره  7297376425 بانک ملت بنام شرکت پارس خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر.

          بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

     *هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

ردیف

شرح عملیات

شرایط مورد نظر

تماس

1

طبخ و توزیع غذای پرسنل

1-     داشتن گواهی تائید صلاحیت ایمنی از وزارت کار

2-     دارای سابقه پخت بیش از 3000 پرس غذا در روز

48914389

48914552

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ارتباطات شركت پارس خودرو