بازدید مدیرعامل جدید پارس خودرو از خطوط تولید

بازدید مدیرعامل جدید پارس خودرو از خطوط تولید

چاپ  |  ارسال به دوستان  |  PDF

 شیخ زاده در نخستین روزکاری خود از سالن ها و خطوط تولید پارس خودرو بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی, علی شیخ زاده مدیرعامل پارس خودرو در نخستین روزکاری خود, از کلیه سالن ها و خطوط تولید بازدید و با پرسنل دیدار  و گفتگو کرد.
مدیرعامل جدید پارس خودرو ضمن بازدید از خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید در این شرکت قرار گرفت.