شرکت مدیون تلاش های پرسنل آتش نشانی است

شرکت مدیون تلاش های پرسنل آتش نشانی است

چاپ  |  ارسال به دوستان  |  PDF

همزمان با هفتم مهر روز ایمنی و آتش نشانی مدیرعامل پارس خودرو به همراه جمعی از معاونان و مدیران از اداره آتش نشانی دیدار  کرد.
به گزارش روابط عمومی, مهندس ناصر آقا محمدی ضمن تبریک هفتم مهر روز ایمنی و آتش نشانی, با قدردانی از زحمات و تلاش های پرسنل اداره آتش نشانی گفت:در شرکت های صنعتی و تولیدی خصوصا شرکت های خودروسازی , آتش نشانی و ایمنی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد.
وی افزود: حفظ امنیت در محیط کار و جلوگیری از آسیب اموال شرکت مرهون زحمات و تلاش های پرسنل آتش نشانی است و ما قدردان زحمات و تلاش های شبانه روزی آتش نشانان هستیم.
مدیرعامل پارس خودرو تصریح کرد:طی سال های اخیر سعی شده تاحد امکان تجهیزات و امکانات آتش نشانی شرکت به روز رسانی شود تا در موقع لزوم بتوانیم از این تجهیزات در کاهش صدمات جانی و مالی استفاده بهینه کنیم و آرزو دارم هیچ وقت این تجهیزات مورد استفاده قرار نگیرند.
مهندس آقا محمدی خاطرنشان کرد: آتش نشانان می بایست برای پیشبرد بهتر اهداف سازمان نسبت ارتقا علمی و کسب مهارت های ایمنی و آتش نشانی اهتمام داشته باشند.
در این دیدار مهندس آقا محمدی ضمن دیدار با پرسنل آتش نشانی از امکانات موجود در اداره آتش نشانی نیز بازدید کرد.