پارس خودرو در آدیت فرایند گروه سایپا موفق به کسب رتبه اول شد

پارس خودرو در آدیت فرایند گروه سایپا موفق به کسب رتبه اول شد

چاپ  |  ارسال به دوستان  |  PDF

براساس آخرین ارزیابی گروه سایپا:
                      پارس خودرو در آدیت فرایند گروه سایپا موفق به کسب رتبه اول شد

پارس خودرو در آدیت فرایند در بین شرکت های گروه سایپا موفق به کسب رتبه اول شد.
به گزارش روابط عمومی پارس خودرو , گروه خودروسازی سایپا همه ساله شرکت های تابعه خود را براساس فرایندهای تولید و پشتیبانی مورد ارزیابی قرار می دهد.
در جدید ترین ارزیابی منتشر شده از سوی شرکت سایپا, شرکت پارس خودرو در آدیت فرایند مربوط به سال 97, این شرکت در بین شرکت های گروه سایپا موفق به کسب رتبه اول شده است.
همچنین شرکت پارس خودرو در ارزیابی سیستم مدیریت کارخانه مربوط به سال 97 نیز موفق کسب رتبه دوم در بین شرکت ها گروه خودرو سازی سایپا شده است.
گفتنی است ارزیابی شرکت های گروه خودرو سازی سایپا همه ساله در حوزه های مختلف فرایندهای تولید و پشتیبیانی ازجمله آدیت فرایند و مدیریت کارخانه انجام می شود.