آگهي مناقصه عمومی شماره 3 -98

آگهي مناقصه عمومی شماره 3 -98

چاپ  |  ارسال به دوستان  |  PDF

شركت پارس خودرو در نظر دارد خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لـذا از كليـه پيمانكاران و شركت هاي با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل  مي آيد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از تاریخ یکشنبه مورخ 02/04/98  لغایت یکشنبه مورخ 09/04/98  همه روزه (بجز پنجشنبه و ایام تعطیل)  از ساعت 10 الي 15 به آدرس: تهران ، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج ، شركت پارس خودرو ، معاونت بازرگاني ، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید ، اداره مناقصات و برنامه ریزی خرید مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند .

هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 300.000ریال(سیصدهزارریال) به حساب جام شماره  7297376425 بانک ملت بنام شرکت پارس خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر.

          بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

ردیف

شرح عملیات

شرایط مورد نظر

تماس

1

خدمات تاکسی سرویس (آژانس)

1-     ثبت موضوع ایاب و ذهاب در روزنامه رسمی شرکت

2-     سابقه حداقل یک قرارداد تامین سواری در سه سال گذشته

3-     داشتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار

48914389

48914552

 

 

ارتباطات شركت پارس خودرو