امضا تفاهم نامه همكاري پارس خودرو با شهرداري

امضا تفاهم نامه همكاري پارس خودرو با شهرداري

چاپ  |  ارسال به دوستان  |  PDF

 

با هدف مديريت استفاده بهينه از پسآب  ها صورت گرفت :

تفاهم نامه همكاري مشترك ميان شركت پارس خودرو  به امضاي ناصر آقا محمدي مديرعامل  و حسن رحماني شهردار منطقه 21رسيد.

به گزارش روابط عمومي ,علي رضا گودرزي  مدير مهندسي عمران و انرژي پارس خودرو با اعلام اين خبر گفت: اين تفاهم نامه در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي كارخانجات و مراكز صنعتي با هدف افزايش سطح هماهنگي و همكاري در پيشگيري از وقوع آلايندگي و تخريب محيط زيست ناشي از خروج  فاضلاب ها با محوريت "مديريت استفاده بهينه از پسآب تصفيه خانه بهداشتي" پارس خودرو , جهت آبياري فضاي سبز شهري سطح منطقه21 منعقد شد.

وي افزود: براساس اين تفاهم نامه ، شركت پارس خودرو و شهرداري منطقه 21  اقدامات لازم  جهت  تامين آب مورد نياز آبياري فضاي سبز منطقه 21 با استفاده از پساب هاي بهداشتي را بايد به انجام برسانند.

مدير مهندسي عمران و انرژي پارس خودرو تصريح كرد: اين شركت همواره سعي برآن داشته تا در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي مراكز صنعتي نقشي ارزنده در حفاظت محيط زيست داشته باشه كه مديريت پسماند بر مبناي management Recyclability ، استفاده مجدد از اسيد نيتريك دورريز تانك فسفات سالن رنگ، حذف مصرف ساليانه 4 ميليون 680هزار  ليتر آب DI ( معادل 10 ميليون ليتر آب صنعتي) تنها بخش كوچكي از اقدامات اين شركت در راستاي حفاظت از محيط زيست  پارس خودرو بوده  است.

شايان ذكر است ازدياد جمعيت و ارتقاء سطح بهداشت عمومي و افزايش نياز شهروندان به آب سالم، تامين آب شرب شهرهاي كشور از جمله تهران را با دو چالش اساسي افزايش تقاضا و محدوديت منابع روبرو كرده است ، لذا مديريت شهري براي تامين اساسي ترين نياز جامعه شهري ، احتياج به سرمايه گذاري و شناسايي منابع آبي جديد دارد كه يكي از اين منابع مديريت مصرف بهينه از پسآب تصفيه خانه بهداشتي است.