آگهي تجدید مناقصه عمومی شماره 2 -98

آگهي تجدید مناقصه عمومی شماره 2 -98

چاپ  |  ارسال به دوستان  |  PDF

شركت پارس خودرو در نظر دارد خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لـذا از كليـه پيمانكاران و شركت هاي با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل  مي آيد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از تاریخ دوشنبه مورخ 30/98/02  لغایت چهارشنبه مورخ 08/03/98  همه روزه (بجز پنجشنبه و ایام تعطیل)  از ساعت 10 الي 15 به آدرس: تهران ، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج ، شركت پارس خودرو ، معاونت بازرگاني ، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید ، اداره مناقصات و برنامه ریزی خرید مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند .

هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 300.000ریال(سیصدهزارریال) به حساب جام شماره  7297376425 بانک ملت بنام شرکت پارس خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر.

          بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

ردیف

شرح عملیات

شرایط مورد نظر

تماس

1

پيمانكار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل پارس خودرو در استانهای تهران والبرز (بصورت جداگانه) 

1-     اجرای حداقل یک قرارداد با خودرو های کولر دار(اتوبوس و مینی بوس) و بالای 1500 نفر طی 3 سال گذشته .

2-     حداقل یک قرارداد بالای 40 مسیر در هر نیم راه در استان های تهران و البرز طی 3 سال گذشته

3-     حداقل یک قرارداد دارای 4 نیم راه طی 3 سال گذشته

4-     حداقل دارای مالکیت 10 دستگاه خودرو (اتوبوس و مینی بوس) کولردار

5-     داشتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار

48914389

48914552

 

 

ارتباطات شركت پارس خودرو