لغو آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 2-97

لغو آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 2-97

چاپ  |  ارسال به دوستان  |  PDF

لغو آگهی مزایده عمومی خودرو     شماره 2-97

 

      بدینوسیله به اطلاع می رساند پیرو آگهی های شماره 7589 مورخ  97/11/07 در روزنامه همشهری و شماره های  27206 مورخ 97/11/04 و 27210 مورخ 97/11/09 در روزنامه اطلاعات , لغو میگردد.