آگهي مزایده عمومی شماره 1 - 92

آگهي مزایده عمومی شماره 1 - 92

چاپ  |  ارسال به دوستان  |  PDF

شركت پارس خودرو در نظر دارد محل انجام خدمات ذيل را از طريق مزایده عمومی به مدت یکسال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لـذا از كليـه اشخاص حقیقی و حقوقی با تجربه دعوت به عمل مي آيد جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ شنبه مورخ 5/5/92  لغایت دوشنبه مورخ 7/5/92 از ساعت 8:30 الي 12:30 به آدرس: تهران ، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج ، شركت پارس خودرو ، معاونت بازرگاني ، اداره فروش خدمات و اقلام مازاد مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 48913250 و 48914151 تماس حاصل فرمایند .
 بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.


*هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

1.    اجاره کانکس نانوائی         2.    اجاره کانکس آرایشگاه           3.   اجاره محل فروش صبحانه و مواد غذائی(بوفه)  


                                                                                                                                     روابط عمومي شركت پارس خودرو