تماس با ما

تماس با ما

نشانی کیلومتر9 جاده مخصوص کرج-شرکت پارس خودرو
سامانه پیام کوتاه 3000146
صندوق پستی 377-13445
کد پستی 10رقمی 1389741166
تلفن 48911-44504086
پست الکترونیکی info@parskhodro.ir

 

ایمیل ارسال خواهد شد به:
نام:
ایمیل:
شماره تماس:
یادداشت: